Understanding academic integrity (Malay) – Memahami integriti akademik

Laman-laman ini memberikan definisi integriti akademik dan menerangkan pelbagai jenis penipuan untuk membantu pelajar memahami risiko serta hukuman salahlaku mereka. Maklumat ini boleh membantu anda mengenalpasti, mengelak dan melaporkan khidmat penipuan haram. Maklumat di laman-laman ini diolah untuk membantu anda memahami topik-topik ini. Jika anda memerlukan maklumat yang lebih relevan kepada keadaan anda sendiri, sila berbincang dengan tutor atau sekolah anda.

Bagaimana menggunakan laman ini

Pergi ke satu-satu bahagian dengan menggunakan pautan-pautan di bawah:

 Apakah integriti akademik?

 Mengenalpasti, mengelakkan dan melaporkan khidmat penipuan haram

 Soalan-soalan lazim

 Hab muat turun (sumber percuma)

Last updated: