Understanding academic integrity (Filipino) – Pag-unawa ng pang-akademikong integridad

Binibigyang kahulugan ng mga page na ito ang pang-akademikong integridad at ipinapaliwanag ang iba’t ibang uri ng pandaraya upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga panganib at parusa sa hindi magandang asal. Tutulungan ka ng impormasyong ito na tukuyin, iwasan, at i-report ang mga serbisyo sa ilegal na pandaraya. Ang impormasyon sa mga page na ito ay dinisenyo para tulungan kang maunawaan ang mga paksang ito. Kung kailangan mo ng higit na impormasyon na mas makabuluhan sa iyong kalagayan, makipag-usap sa iyong tutor o paaralan.

Paano gamitin ang site na ito

Mag-navigate sa isang seksyon gamit ang mga link sa ibaba:

 Ano ang pang-akademikong integridad?

 Pagtukoy, pag-iwas at pag-report ng mga ilegal na serbisyo sa pandaraya

 Mga Madalas Itanong

 Mga mada-download

Last updated: